Karin van der Linde - Logo

Karin van der Linde

Praktijk voor Bewust Zijn

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen.
Als je een afspraak maakt voor een behandeling is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Afspraak
Alle behandelingen zijn op afspraak.
De behandelingen vinden in principe plaats in mijn praktijk aan huis te Ede, tenzij anders afgesproken.

Privacy
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Ik stel geen diagnose en schrijf geen medicatie voor. De behandelingen zijn bedoeld om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid. Dit gebeurt met wederzijds respect en discretie. Ik geef geen informatie aan derden zonder jouw toestemming.

Tarieven
Alle bedragen zijn inclusief b.t.w.
Voor bedrijven gelden andere tarieven.
Betaling van de behandeling/consult geschiedt na afloop van het consult bij voorkeur contant of via een digitaal betaalverzoek.

Advies
Als gevolg van de behandeling kunnen soms genezingsreacties optreden. Deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwt neem dan altijd contact op met je (huis)arts.
Ik adviseer je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie door mij.
Bij acute medische of psychische klachten adviseer ik je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts en daarnaast met mij voor holistisch advies.

Verantwoordelijkheid
Behandelingen/consulten vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist.
Adviezen gegeven door mij zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.
Wanneer jij, of je kind onder behandeling bent van een arts, medisch specialist, mag je deze behandeling alleen in overleg met de arts, specialist wijzigen.
Wanneer jij, of je kind medicatie gebruikt, voorgeschreven door arts of specialist, mag je deze medicatie alleen in overleg met de arts, specialist wijzigen.
Ik kan geen garantie geven voor verbetering van de algehele gesteldheid.

Disclaimer
Het is niet toegestaan tekst en/of afbeeldingen te kopiëren voor zakelijk gebruik of eigen website zonder toestemming van Karin van der Linde.
Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
Ik ben niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden, ongeacht of deze plaats vinden binnen Praktijk voor Bewust Zijn.
Ik ben niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Praktijk voor Bewust Zijn, heen of terugreis inbegrepen.