Karin van der Linde - Logo

Karin van der Linde

Praktijk voor Bewust Zijn

Voor ouders

We leven momenteel in een hectische tijd. Een tijd die veel vraagt van ouders en kinderen. Kinderen doen veel indrukken op, komen in aanraking met snelle ontwikkelingen. Er wordt veel van ze gevraagd. Daarnaast zijn de kinderen van deze tijd vaak veel gevoeliger, waardoor ze moeite hebben met het verwerken van alle indrukken. Kinderen kunnen in hun jonge leven al in aanraking komen met een trauma, zoals scheiding, verlies, pesten of verhuizing.

Gevoelige kinderen bezitten een eigen wijsheid, waardoor ze niet altijd begrepen worden en zij begrijpen niet alles, omdat het niet overeenkomt met hun werkelijkheid.  Ze zijn zeer intuïtief, uitgesproken persoonlijkheden die spiegels kunnen zijn voor hun ouders.

Hoe moeten ze hier mee omgaan? Ze kunnen klachten krijgen, boos worden of zich juist terugtrekken. Kinderen kunnen klagen over buikpijn, daarmee kunnen ze woorden geven aan hun emoties, tenzij er medische klachten zijn. Waar het om gaat is dat ze geholpen worden bij de verwerking van hun vaak onverwerkte emoties. Soms is het al voldoende wanneer een kind er over kan praten of tekenen. Vervolgens kijken we wat er anders kan, zodat je kind zich beter voelt. Het kind staat centraal en niet het gedrag.

Kenmerken en gedragsuitingen

 • Verrassend wijze uitspraken doen
 • Hoogbegaafdheid
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Druk, agressief of juist teruggetrokken gedrag
 • Gevoelig voor omgevingsfactoren, stemmingen en spanningen van anderen
 • Sterk intuïtief
 • (Hoog)gevoelig/hoog sensitiviteit
 • Zich eenzaam en onbegrepen voelen
 • Behoedzaam, verantwoordelijk, plichtsgetrouw

Doel van de sessies

Je kind een positief zelfbeeld laten ontwikkelen, zodat het weer in zijn of haar kracht kan komen. Woorden geven aan gevoelens. Wanneer een kind sociaal emotioneel niet lekker in zijn vel zit, dan komt het cognitief ook niet goed tot ontwikkeling.

Ik wil je kind inzicht geven dat hij of zij Toppie is en er helemaal mag zijn!

Hoe gaat het in z'n werk?

Na een intakegesprek, of op school na overleg met de leerkracht en/of de internbegeleider, gaan we samen kijken naar de hulpvraag en maken we deze concreet. In een kortdurend, oplossingsgericht traject ga ik met je kind aan het werk. Ik kan hierbij gebruik maken van veel kennis en methodes die voor alle leeftijden ingezet kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld Kids Skills, Wondervraag, Lichaamsgericht werken, het Coacheespel of systemische werken met de Kaart. Maar het belangrijkste is mijn luisterend oor, liefde en intuïtie. Ieder kind is uniek en daarom kijk ik goed naar wat er bij je kind past.

Tijdens de sessies gaan we aan het werk met de hulpvraag en worden er nieuwe inzichten en vaardigheden aangeleerd. Je kind krijgt de gelegenheid om vrijuit te praten en kan daarbij rekenen op mijn vertrouwen. Wat ik vertel over de inhoud van de sessies, gaat in overleg met je kind.
De sessies vinden in overleg wekelijks of tweewekelijks plaats in de praktijk of op school. Na 5 sessies volgt een voortgangsgesprek met jou als ouder, eventueel met je kind erbij.

Mocht de problematiek echter dusdanig zijn dat er meer gespecialiseerde hulp nodig is, dan volgt er een doorverwijzing. Hoeveel sessies er nodig zijn, dat is lastig te bepalen. Ieder kind vraagt immers om een andere werkwijze.

Tarieven

 • Kennismakingsgesprek gratis

  Telefonisch

 • Intakegesprek € 35

  Maximaal 1 uur

 • Sessie € 65